Buồng phun sơn màng nước

    Mã sản phẩm: BPS

    Nhà sản xuất: Vinazan

    Bảo hành 1 năm